Therapiecentrum Rivierenland

 

Stéphanie Arnhem heeft een diploma psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven behaald (master in de klinische gezondheidspsychologie). Nadien heeft ze zich verder gespecialiseerd in het werken met gezinnen, met eerst een postgraduaat in de psychopedagogische counseling en vervolgens met een uitgebreid postgraduaat in de systeem, relatie, en gezinspsychotherapie. Verder heeft ze ook een specialisatie in het behandelen van trauma’s. ‘Eye movement desensitisation and reprocessing’ (EMDR) richt zich op het verwerken van negatieve ervaringen. Onderzoek heeft aangetoond dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Voor meer informatie zie http://www.emdr.nl.

Na haar studies heeft ze zowel op therapeutisch vlak ervaring opgedaan (therapeute in een MPI en in een dagcentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking) als op gebied van opvoedingsondersteuning (gezinsbegeleidster in een MPI) en in het werken met jongeren met autisme.

 

Ze is aangesloten bij VVKP (www.vvkp.be ), BFP (www.bfp-fbp.be) en heeft een erkenningsnummer bij de psychologencommissie, namelijk 852109455 (www.psychologencommissie.be).

 

Naast dit werk in de praktijken is Stéphanie ook stafmedewerker in het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (www.preventiezelfdoding.be).