psychologiepraktijk Lier


Relatie- en gezinstherapie is een manier van kijken naar moeilijkheden en zorgen van mensen. Wij gaan er uit dat als er in een gezin of in een partnerrelatie één iemand een zorg heeft of een moeilijkheid ervaart, ook de anderen hierdoor beïnvloed worden. Omgekeerd kan men een individu ook helpen door het gezin of de partnerrelatie waarin hij of zij leeft, te versterken.


 


Wanneer jullie als koppel of als gezin in therapie gaan, betekent dit dat jullie samen aan het werk zullen gaan. Met behulp van gesprekken wordt er samen met de therapeut gezocht naar manieren om verandering te verkrijgen. Jullie zullen worden uitgedaagd om stil te staan bij jezelf, bij de moeilijkheden en bij de personen die dicht bij je staan. De zorgen of problemen die besproken worden zullen ook steeds bekeken worden in interactie tussen de verschillende gezinsleden of partners.


 


Doorgaans zullen jullie samen op gesprek komen, maar het is mogelijk dat er in samenspraak met de therapeut ook individuele gesprekken kunnen plaatsvinden. Ook tijdens deze individuele gesprekken blijft de relatie- en gezinstherapeut de therapeut van beide partners of van alle gezinsleden.