Therapiecentrum Rivierenland

Rebecca Van Loo behaalde een Master in de Klinische en Gezondheidspsychologie aan de KU Leuven. Ze specialiseerde zich in het werken met volwassenen. Haar stage deed ze bij het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Ze combineert graag elementen van verschillende therapiestromingen, maar heeft ook een sterke interesse in cliëntgerichte therapie. Dit is een stroming waarbij de de persoon en diens emoties centraal staan. Er wordt gewerkt met de krachten die mensen bezitten en empathie vervult een belangrijke rol.

Naast het werk in de praktijk is Rebecca ook werkzaam bij het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). Ze is er stafmedewerker binnen het DrugLijn team

Haar erkenningsnummer bij de Psychologencommissie is 922117987.