Therapiecentrum Rivierenland


Katrien Becq is Master in de Klinische psychologie (KULeuven). Zij deed ruime ervaring op in de begeleiding van kinderen, jongeren en hun ouders met diverse medische, psychische en emotionele problemen tijdens en na hun opname in een ziekenhuis. Zo heeft ze o.m. kennis van diagnostiek en therapeutische interventies bij angstklachten, depressieve stemmingen, verwerkingsprocessen van chronische ziektes, voedingsproblemen, obesitas, diabetes, slaapproblemen, stoelgangsproblemen, rouw, pedagogische thema’s, …


In haar therapeutische contacten streeft ze naar een contextuele benadering van de cliënt, aangevuld met gedragstherapeutische principes. Er wordt stilgestaan bij en geluisterd naar het verhaal van ieder individu om op zoek te gaan naar krachtbronnen. Op die manier worden voorwaarden geschept waarbinnen ieder zijn eigen oplossingen en waarden kan hervinden en communicatie op gang kan komen.


Ze volgde de introductiecursus contextuele therapie en diverse workshops rond acceptance-commitment therapie. Daarnaast verdiept ze zich in Oplossingsgericht Hulpverlenen en de methodiek van Signs of Safety. Het werken in de praktijk doet ze als aanvulling op haar job als consulent binnen het ondersteuningscentrum Jongerenwelzijn.


Katrien Becq is lid van de VVKP (Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologen), BFP (Belgische Federatie van Psychologen) en is aangesloten bij de Psychologencommissie (erkenningsnummer: 832107075). Ze neemt deel aan de intervisiegroep verbonden aan de praktijk.