Therapiecentrum Rivierenland

Bij therapiecentrum Rivierenland kunnen kinderen en jongeren (3 -18 jaar) en hun ouders  met een uitgebreid gamma aan hulpvragen terecht: 

* emotionele problemen: angsten, depressie, rouw,…

* gedragsproblemen: opstandig gedrag, agressie, woedebuien,… 

* ontwikkelingsproblemen: autisme, ADHD, …

* sociale problemen: gepest worden, beperkte sociale vaardigheden,…

* psychosomatische klachten: buikpijn, hoofdpijn, plasproblemen,… 

* schoolse moeilijkheden: concentratieproblemen, hoogbegaafdheid, faalangst,…

* familiale moeilijkheden: scheiding, nieuw samengestelde gezinnen,… 

De therapie gaat steeds van start met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden de verschillende hulpvragen verkend en wordt het verloop van de therapie uitgelegd. Hierna gaat de therapie van start. Er zullen individuele gesprekken, oudergesprekken en/of gezinsgesprekken doorgaan. De manier van werken wordt afgestemd op de leeftijd en de interesses van de kinderen. Zo zal er gepraat worden, maar wordt er ook op andere manieren contact gemaakt met de kinderen zoals via spel, creatieve opdrachten en werkblaadjes. 

Bij jongere kinderen (3 – 12 jaar) is één van de mogelijkheden spelcounseling. Hierbij staat het spel van het kind centraal tijdens de begeleiding. Spel is voor het kind een veilige uitingsvorm waarin het laat zien waarmee het zich bezighoudt en welke moeilijkheden het ervaart. Spel heeft verschillende functies: ontspanning, ervaringen verwerken, gevoelens en gedachten uiten en experimenteren met nieuw gedrag. Via het spel begeleiden we de kinderen in het verwerven van nieuwe inzichten en in het opdoen van nieuwe ervaringen, zodat ze nieuwe vaardigheden ontwikkelen om met de moeilijkheden om te gaan. folder_spelcounseling.pdf