Therapiecentrum Rivierenland

Bij specifieke klachten gaan we te werk aan de hand van gesprek en/of EMDR. ‘Eye movement desensitisation and reprocessing’ (EMDR) is een manier om trauma’s te behandelen en richt zich op het verwerken van negatieve ervaringen. Onderzoek heeft aangetoond dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Voor meer informatie zie http://www.emdr.nl of vraag naar de folder.